Management

Coaching

(Medische)

Maatschappen

Groeps

training

Terug naar

algemene informatie

Homepage

 

 

Groepscoaching & training

Management Teams

De kracht van het functioneren als team

 

Is uw management team een voorbeeld voor de medewerkers die erdoor worden aangestuurd?

Werkt het team goed samen in onderling vertrouwen? Is het een team dat het beste uit de individuele teamleden haalt?

Is het een team of een groep individuen met eigen doelen?

 

Van belang voor het functioneren van een team is duidelijkheid over het gezamenlijke doel en de weg die gekozen wordt om dit doel te bereiken.

Vervolgens is het belangrijk dat het team haar tijd en capaciteiten zo effectief mogelijk inzet.

 

Kennen de individuele teamleden elkaars kwaliteiten?

Wordt er gebruik gemaakt van complementaire kwaliteiten bij het opzetten van projecten?

Waar kunnen de teamleden van elkaar leren?

Komt men onderlinge afspraken met elkaar (deadlines)na?

Is er onderling vertrouwen binnen het team waardoor knelpunten of misstanden tijdig ingebracht worden?

 

Het ondergaan van een gezamenlijke training waarbij inzicht verschaft wordt in bovenstaande punten, versterkt het onderlinge vertrouwen van het team. De effectiviteit van het team neemt toe door de juiste spelers gezamenlijk in te zetten op projecten.

 

Een eenduidig en effectief management team dat vertrouwen in elkaar en het gezamenlijke beleid uitspreekt, leidt tot een groter vertrouwen en beter resultaat op de werkvloer.